Najpiękniejsze zaproszenia i dodatki na wszystkie okazje. Zachwyć swoich Gości ! :-)

Regulamin Konkursów na Facebooku

 

Regulamin konkursu na facebooku

https://www.facebook.com/cart.art.wedding

Organizowanego od dnia 06.06 do 18.06.2023 roku.

 

1. Organizatorem konkursu jest firma CART ART wedding z siedzibą w Szczecinie (Rugiańska 17, 71-653), NIP: 5941592053
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.


Warunki uczestnictwa


4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
6. Konkurs trwa od 06.06.2023 do 18.06.2023 (włącznie, do godz. 24:00).
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone następnego dnia tj. 19.06.2023 roku, za pośrednictwem fanpage’a.
8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: (https://www.facebook.com/cart.art.wedding)
9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a CART ART wedding


Zadanie konkursowe


10. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi pod postem konkursowym zamieszczonym na Funpage CART ART wedding, ile centymetrów sznurka zużyto do wykonania kokardki na upominku dla gości (klucz i otwieracz z kolekcji polne kwiaty). Liczy się każdy milimetr. Zdjęcie produktu umieszczone w poście konkursowym.
11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi (jeżeli poda więcej odpowiedzi, do konkursu wliczana jest pierwsza odpowiedź przed danego uczestnika).
12. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
13. Osoba która poda prawidłową odpowiedź wygrywa (lub osoba która będzie najbliżej dokładnych wymiarów – liczy się każdy milimetr).
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.


Nagroda


17. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 500 zł na wykorzystanie w naszym sklepie internetowym na dowolne upominki dla gości weselnych. Bon ważny przez rok od jego otrzymania.
18. Nagrodę można odebrać zamawiając produkty w naszym sklepie internetowym bądź ustalając mailowo produkty o wartości 500 zł.

19.Nagroda (bon) jest ważna dokładnie rok od jej otrzymania.
20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


Reklamacje


24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@cart-art-wedding.com.pl
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu).
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.


Obowiązek informacyjny


27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma CART ART wedding z siedzibą w Szczecinie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku CART ART wedding.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.


Postanowienia końcowe


W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage CART ART wedding
33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu

 

Powodzenia - udanej zabawy z CART ART wedding!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium